Privacy

Deborah de Groot, kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Deborah de Groot, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Deborah de Groot verstrekt.

Gebruik van uw gegevens

Als klant of als geïnteresseerde in de dienstverlening van Deborah de Groot zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres

Voor opzetten en onderhouden van websites zijn nadere gegevens nodig. Voor al deze gegevens geldt dat deze uitsluitend gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

De reden van het gebruik van uw gegevens

Deborah de Groot verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of om je schriftelijk (per e-mail) contact met u op te nemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bewaren van uw gegevens

Deborah de Groot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt of een bestaande overeenkomst of relatie wordt beëindigd.

Delen van uw gegevens

Deborah de Groot verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Deborah de Groot gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Sociale media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken als Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Deborah de Groot heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de betreffende de sociale netwerken door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Recht op inzage en correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Deborah de Groot. Deborah de Groot zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Deborah de Groot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

De website van Deborah de Groot is te bereiken via info@deborahdegroot.nl